Ελ Βενιζέλου 68

Καλλιθέα, 17676

Πολιτική απορρήτου

ΓΕΝΙΚΑ
Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών πού παρέχονται στον επισκέπτη/χρήστη, από τον ιστότοπο https://radamanthis.gr/ ιδιοκτησίας του Λεωνίδα Καδδά εφεξής «η εταιρεία/επιχειρηση», προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία σας με την Πολιτική Απορρήτου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του παρόντος ιστότοπου. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τα περιεχόμενα αυτής της σελίδας, πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου. Αν δεν συμφωνεί, θα πρέπει να τον εγκαταλείψει και να ΜΗΝ κάνει καμία χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του.
Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο. Δεν θα ενημερώσουμε ρητά τους πελάτες μας ή τους χρήστες του ιστότοπου μας για τις αλλαγές αυτές. Αντ̓ αυτού, σας συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές της παρούσας πολιτικής απορρήτου. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου https://radamanthis.gr/ ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών από μέρους σας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων
Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών πού παρέχονται στον επισκέπτη/χρήστη, από τον ιστότοπο https://radamanthis.gr/ ιδιοκτησίας της https://radamanthis.gr/ εφεξής «η επιχειρηση», προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία σας με την Πολιτική Απορρήτου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του παρόντος ιστότοπου. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τα περιεχόμενα αυτής της σελίδας, πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου. Αν δεν συμφωνεί, θα πρέπει να τον εγκαταλείψει και να ΜΗΝ κάνει καμία χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του.
Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο. Δεν θα ενημερώσουμε ρητά τους πελάτες μας ή τους χρήστες του ιστότοπου μας για τις αλλαγές αυτές. Αντ̓ αυτού, σας συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές της παρούσας πολιτικής απορρήτου. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου https://radamanthis.gr/ ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών εκ μέρους σας.

Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγει αυτός ο ιστότοπος και γιατί τις συλλέγουμε:
Παρακολούθηση επισκεψιμότητας ιστότοπων
Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, έτσι και αυτός, χρησιμοποιεί το Google Analytics (GA) για να παρακολουθεί την δραστηριότητα των χρηστών. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας και για να δούμε την πορεία τους μέσα στον ιστότοπο. Παρόλο που η GA καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική σας θέση, η συσκευή σας, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας κάνει προσωπικά γνωστούς σε εμάς. Η GA καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση σας, αλλά η Google δεν μας παρέχει πρόσβαση σε αυτό. Θεωρούμε ότι η Google είναι ένας τρίτος φορέας επεξεργασίας δεδομένων ο οποίος είναι συμβατός με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Παραγελλιές
Επεξεργασία για τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ) και τα Ειδικής Κατηγορίας Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΚΔΠΧ) του Πελάτη.
Με την αγορά προϊόντων ο Πελάτης μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας, δηλώνει ότι θέλει να προβεί σε μια αγορά, όπου η επιχείρηση βάσει των πληροφοριών/δεδομένων που δηλώνει ο Πελάτης στην φόρμα παραγγελίας, θα πρέπει να αποστείλει την παραγγελία στον πελάτη. Για την πραγματοποίηση της αποστολής, είναι αναγκαίο να δηλώσει ο Πελάτης τα συγκεκριμένα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ) και τα Ειδικής Κατηγορίας Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΚΔΠΧ) που αναφέρονται στα σχετικά πεδία της φόρμας παραγγελίας. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της συναλλαγής και την ορθή εκτέλεση της παραγγελίας. Η σωστή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τα στοιχεία που ζητά η Επιχείρηση συνιστούν υποχρέωσή του Πελάτη από τον νόμο. Ανακριβής ή ελλιπής πληροφόρηση των στοιχείων που ζητά η Επιχείρηση, της παρέχεται το δικαίωμα ακόμα και την ακύρωση ή καταγγελία της συναλλαγής οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
Η εταιρεία θα επεξεργάζεται τα δεδομένα του Πελάτη που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της παραγγελίας από το ηλεκτρονικό κατάστημα (eshop), με βάση τη ρητή συγκατάθεση που θα μας χορηγήσει ο Πελάτης στο παρόν στάδιο μέσω της παραγγελίας προϊόντος ή σε τυχόν άλλο μεταγενέστερο στάδιο.
Είδη επεξεργασίας των δεδομένων από την Επιχείρηση
Αφού ο Πελάτης προβεί στην παραγγελία προϊόντος, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα πεδία, η Επιχείρηση προχωρεί, με τη βοήθεια αυτοματοποιημένου λογισμικού (woocommerce) σε μια σειρά επεξεργασίας δεδομένων όπως π.χ. συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διόρθωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών. Η Επιχείρηση κάνει χρήση των αυτοματοποιημένων μέσων για την ολοκλήρωση της παραγγελίας και την αποστολή της παραγγελίας στον πελάτη. Η χρήση αυτού του αυτοματοποιημένου λογισμικού, αφορά την ακρίβεια, συνέπεια και την ταχύτητα στην ολοκλήρωση και αποστολή της παραγγελίας.
Από την μεριά της Επιχείρησης πραγματοποιούνται τακτικοί έλεγχοι για τη συμμόρφωσή της Επιχείρησης, αυτοί οι έλεγχοι είναι σύμφωνοι με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία.
Επίσης, πραγματοποιούνται έλεγχοι και αποστέλλονται στοιχεία και δεδομένα στις φορολογικές αρχές για σκοπούς συμμόρφωσης της Επιχείρησης με τις συναλλαγές της με κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Διάρκεια τήρησης των δεδομένων του Πελάτη σε αρχείο, από την Επιχείρηση.
Η Επιχείρηση θα κρατήσει τα δεδομένα του Πελάτη για όσο χρόνο θα διατηρείται η συναλλακτική σχέση μεταξύ τους. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αυτή διακοπεί η Επιχείρηση θα τα κρατήσει για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση η Επιχείρηση θα κρατήσει τα στοιχεία για χρονικό διάστημα μέχρι ενός (1) έτους από την λήξη της μεταξύ τους συνεργασίας.
Δικαιώματα του Πελάτη σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων του.
Ο Πελάτης έχει τα εξής δικαιώματα: το δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθει ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους), διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων), διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) (διαγραφή τους από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη), περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπ.), φορητότητας (λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, και τα οποία έχει παράσχει σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο).
Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για τον Πελάτη, εκτός και αν υπάρχουν συνεχόμενες και χρονοβόρες επαναλήψεις όπου έχουν για την Επιχείρηση διοικητικό κόστος, οπότε ο Πελάτης θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος.
Εφόσον ο Πελάτης ασκήσει οποιαδήποτε από τα δικαιώματά του αυτά, η Επιχείρηση θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος του Πελάτη εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος.
Πέραν αυτών, ο Πελάτης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να εναντιωθεί στην επεξεργασία των ΔΠΧ και ΕΔΠΧ, ανακαλώντας της συγκατάθεσή του. Ωστόσο, αυτό θα οδηγήσει σε λήξη της συναλλαγής από την Επιχείρηση, επειδή (σύμφωνα και με όσα προαναφέρθηκαν) κανένα ηλεκτρονικό κατάστημα δεν μπορεί να ολοκληρώσει την συναλλαγή και να εκτελέσει την παραγγελία χωρίς επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ) και τα Ειδικής Κατηγορίας Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΚΔΠΧ) του Πελάτη (υποκειμένου των δεδομένων).
Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη;
Η ασφάλεια των δεδομένων είναι για την Επιχείρηση η μέγιστη δέσμευση και ευθύνη. Για τον λόγο αυτό εφαρμόζονται όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά (κρυπτογράφηση, ανωνυμοποίηση κ.λπ.) και οργανωτικά μέτρα. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες, με πρωτόκολλο SSL, με κρυπτογράφηση 256-bit, για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.
Διαβίβαση των δεδομένων του Πελάτη.
Τα δεδομένα του Πελάτη θα διαβιβαστούν σε τμήματα της Επιχείρηση ς που είναι αρμόδια για την ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας και για την ορθή και ομαλή λειτουργία της. Τα τμήματα αυτά είναι το τμήμα τεχνικής υποστήριξης και το λογιστικό γραφείο που συνεργάζεται η επιχείρηση.
Τα δεδομένα του Πελάτη, μπορεί να διαβιβαστούν και να καταστούν προσβάσιμα και από νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα με τα οποία, κατά καιρούς, η Επιχείρηση συνεργάζεται για λόγους μάρκετινγκ και διαφήμισης. Επίσης, τα δεδομένα, στα πλαίσια της λειτουργίας της σύμβασης ασφάλισης του Πελάτη, μπορεί να διαβιβαστούν σε διάφορες υπηρεσίες, δημόσιες αρχές, κ.λπ. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, αυτά τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα θα επεξεργαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Πελάτη αποκλειστικά για τον σκοπό παροχής υπηρεσιών προς την Επιχείρηση και όχι προς ίδιο όφελος, ενεργώντας ως εκτελούντες την επεξεργασία.
Είναι απολύτως βέβαιο ότι σε κάθε διαβίβαση η Επιχείρηση λαμβάνει πάντα κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται να είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη επεξεργασία.
Eπεξεργασία των δεδομένων του Πελάτη για εμπορικούς σκοπούς.
Για το χρόνο διάρκειας της επεξεργασίας που αναφέρεται παραπάνω, η Επιχείρηση ίσως θα επεξεργαστεί μόνο τα ΔΠΧ σας (όχι όμως αυτά των ΕΚΔΓΙΧ). Ο Πελάτης μπορεί να εναντιωθεί ανά πάσα στιγμή σε αυτή την επεξεργασία των δεδομένων του (για εμπορικούς σκοπούς) μέσω της αποστολής σχετικού αιτήματος στην επιχείρηση. Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα του Πελάτη δεν θα υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για εμπορικούς σκοπούς.
Υποβολή καταγγελίας/διαμαρτυρίας;
Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της Επιχείρησης: τηλ. +30.2109560200 , email: info@radamanthis.gr
Επίσης, ο Πελάτης διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές, όπου μπορεί να υποβάλει τα σχετικά παράπονα. Για την Ελλάδα: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Т.К. 115 23, Αθήνα), είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).
IP Διευθύνσεις
H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στον ιστότοπο μας καταγράφεται και αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην παρακολούθηση της επισκεψιμότητας του ιστότοπου μας.
Σχετικά με τα cookies
Χρήση cookies από την Επιχείρηση
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως κωδικός σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του. (Πηγή: https://ec.europa.eu/info/cookies_el)
Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες, οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λπ. Επιπλέον, με την χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή.

Τύποι cookies που η Επιχείρηση χρησιμοποιεί:

Aπαραίτητα λειτουργίας
Τα απαραίτητα cookies βοηθούν στην εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site, λειτουργίες όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά τα cookies. Αυτά τα cookies θυμούνται τις προτιμήσεις σας κατά την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας οπώς για παράδειγμα η προτίμηση των cookies.

Όνομα: _lscache_vary
Περιγραφή: Παρέχει την αποτροπή αποθηκευμένων σελίδων.
Πάροχος:
Λήξη: 2 μέρες

Όνομα: __cf_bm
Περιγραφή: Είναι μέρος της υπηρεσίας διαχείρισης ρομπότ του Cloudflare και βοηθά στη διαχείριση της εισερχόμενης κίνησης που ταιριάζει με κριτήρια που σχετίζονται με τα ρομπότ.
Πάροχος: Cloudflare
Λήξη: 30 λεπτά

Όνομα: Moove_gdpr_popup
Περιγραφή: Χρησιμοποείται για την αποθήκευση προτιμήσεων σχετικά με τα cookies.
Πάροχος: GDPR Cookie Compliance
Λήξη: 1 έτος

Στατιστικής Ανάλυσης
Τα Cookies στατιστικών μας βοηθούν ως ιδιοκτήτες του ιστοχώρου να κατανοήσουμε πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τις σελίδες συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες ανώνυμα. Αυτά είναι τα Google Analytics και το hotjar.

Όνομα: _gat
Περιγραφή: Χρησιμοποείται για τον έλεχγο της συχνότητας καταγραφής των στατιστικών επισκεψιμότητας
Πάροχος: Google Analytics
Λήξη: 1 λεπτό

Όνομα: _gid
Περιγραφή: Χρησιμοποείται για την αναγνώριση των επισκεπτών.
Πάροχος: Google Analytics
Λήξη: 24 ώρες

Όνομα: _ga
Περιγραφή: Χρησιμοποείται για την αναγνώριση των επισκεπτών.
Πάροχος: Google Analytics
Λήξη: 2 χρόνια

Όνομα: _hjIncludedInPageviewSample, _hjIncludedInSessionSample, _hjFirstSeen, _hjAbsoluteSessionInProgress, _hjSessionUser_*
Περιγραφή: Χρησιμοποείται για την αναγνώριση των επισκεπτών.
Πάροχος: Hotjar
Λήξη: 1 χρόνος

Όνομα:_dc_gtm_UA-*
Περιγραφή: Χρησιμοποείται για να αποθηκεύσετε τον αριθμό των αιτημάτων υπηρεσίας.
Πάροχος: Google Analytics
Λήξη: 1 λεπτό

Διαφήμισης
Η πρόθεση είναι να εμφανίσουμε διαφημίσεις που είναι σχετικές και ελκυστικές για τους χρήστες και ως εκ τούτου πιο πολύτιμες για τρίτους εκδότες και διαφημιστές.

Όνομα: _gcl_au
Περιγραφή: Χρησιμοποείται για πειραματισμό με την αποτελεσματικότητα της διαφήμισης να αναγνωρίσει τις μετατροπές στον ιστότοπο.
Πάροχος: Google AdSense
Λήξη: 1 λεπτό

Εάν ο Πελάτης δεν επιθυμεί τη χρήση cookies.
Ο Πελάτης μπορεί να ενεργοποιήσει, να απενεργοποιήσει ή και να σβήσει εντελώς τα cookies μέσα από τις επιλογές ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί. Ωστόσο έπειτα από αυτό ορισμένα μέρη της ιστοσελίδας μπορεί να μη λειτουργούν επαρκώς.

Καλάθι αγορών

Ελαιόλαδο